Erdélyi és csángó költészet

148 költő

 1370 vers

szerkeszti: Cseke Gábor

gondozza Andrassew Iván

 

Tartalom

Bevezető

(ahonnan hírlevelünk is megrendelhető)

 

ADONYI NAGY MÁRIA

ADY ANDRÁS

AMBRUS LAJOS

BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN

BAKTER BÁLINT

BALÁSI ANDRÁS

BALLA ZSÓFIA

BALOGH JÓZSEF

BANNER ZOLTÁN

BARABÁS ZOLTÁN

BÁRD OSZKÁR

BÁRDOS B. ARTHUR

BARTALIS JÁNOS

BARTIS FERENC

BEKE SÁNDOR

BENCZE MIHÁLY

BODOR PÁL

BOGDÁN LÁSZLÓ

BÖGÖZI KÁDÁR JÁNOS

BÖLÖNI PÉTER

BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN

BÖZÖDI GYÖRGY

BURJÁN G. EMIL

CSÁVOSSY GYÖRGY

CSEKE GÁBOR

CSELÉNYI BÉLA

CSIKI LÁSZLÓ

CZEGŐ ZOLTÁN

DEMSE MÁRTON

DÉNES LÁSZLÓ

DERZSI SÁNDOR

DUMA-ISTVÁN ANDRÁS

EGYED EMESE

EGYED PÉTER

ELEKES GYÖRGY

ENDRE KÁROLY

ERDÉLYI ÁGNES

ESZTERÓ ISTVÁN

ÉLTES ENIKŐ

FÁBIÁN SÁNDOR

FÁBRI SÁNDOR

FARKAS ÁRPÁD

FAZAKAS ATTILA

FEKETE TIVADAR

FERENCZ IMRE

FERENCZES ISTVÁN

FÉNYI ISTVÁN

GÁBOR FELICIA

GÁBOR FERENC

GAGYI JÓZSEF

GAGYI LÁSZLÓ

GAÁL GÁBOR

GÁL ÉVA EMESE

GELLÉRT SÁNDOR

GERGELY EDIT

GITTAI ISTVÁN

GORON SÁNDOR

HERVAY GIZELLA

HORVÁTH IMRE

HORVÁTH ISTVÁN

HUNYADI MÁTYÁS

IANCU LAURA

JANCSIK PÁL

JÁNOSHÁZY GYÖRGY

KABÓS ÉVA

KACSÓ SÁNDOR

KÁNYÁDI SÁNDOR

KARÁCSONYI ZSOLT

KÁDÁR FERENC

KELEMEN HUNOR

KENÉZ FERENC

KERCSÓ ATTILA

KINDE ANNAMÁRIA

KIRÁLY LÁSZLÓ

KISS JENŐ

KOMÁN JÁNOS

KOVÁCS ANDRÁS FERENC

KŐRÖSSI P. JÓZSEF

KRISTÓ TIBOR

LAKATOS DEMETER

( Lakatos Demeter: CSÁNGÚ ORSZÁGBA )

LÁSZLÓ NOÉMI

LÁSZLÓFFY ALADÁR

LÁSZLÓFFY CSABA

LENDVAY ÉVA

LÉTAY LAJOS

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

MAGYARI BARNA

MAGYARI LAJOS

MAJTÉNYI ERIK

MANDICS GYÖRGY

MARKÓ BÉLA

MÁRKUS-BARBAROSSA JÁNOS

MÉLIUSZ JÓZSEF

MÉSZELY JÓZSEF

MIKÓ ANDRÁS

MÓRA ZOLTÁN

MÜLLER DEZSŐ

NYÁRÁDI SZABÓ ZOLTÁN

OLÁH ISTVÁN

OLOSZ LAJOS

ORBÁN JÁNOS DÉNES

PAIZS TIBOR

PALOCSAY ZSIGMOND

PAPP ATTILA ZSOLT

PAPP ERIKA

PATAKI ISTVÁN

PÁLL LAJOS

PÁSKÁNDI GÉZA

PERISZKÓP PÁL

ROZSNYAI LÁSZLÓ

SALAMON ERNŐ

SALAMON LÁSZLÓ

SASZET GÉZA

SÁNTHA ATTILA

SIMONFY JÓZSEF

SRÓTH ÖDÖN

SÜTŐ ISTVÁN

SÜTŐ ZSOLT

SZABÉDI LÁSZLÓ

SZÁSZ JÁNOS

SZABÓ BARNA

SZABÓ GYÖRGY

SZEMLÉR FERENC

SZENTES B. LAJOS

SZÉKELY JÁNOS

SZILÁGYI DOMOKOS

SZENTIMREI JENŐ

SZOMBATI-SZABÓ ISTVÁN

SZONDA SZABOLCS

SZŐCS GÉZA

SZŐCS KÁLMÁN

TAMÁS MÁRIA

TOMOS HAJNAL

TOMPA LÁSZLÓ

TÓTH ISTVÁN

TÜZES BÁLINT

ÚJ GUZSALYAM MELLETT éneklettem én MIKLÓS GYURKÁNÉ SZÁLYKA RÓZSA özvegyasszon 76 esztendős koromban Klézsén Moldvában (csángó népköltészet - Kallós Zoltán gyűjtése - részletek)

VASS LÁSZLÓ LEVENTE

VÁRI ATTILA

VÁRI CSABA

VÁSÁRHELYI GÉZA

VERESS GERZSON

Versek a csángómagyarokról

WASS ALBERT

ZÁGONI ATTILA (paródiák)

ZUDOR JÁNOS

ZSISKÚ JÁNOS

Zsögön Zoltán