SRÓTH ÖDÖN 

Az álom műtőasztala
Rá-lá-tá-sok
Látó-határ

   

(Sz. 1950, Nagykároly) Állattenyésztési mérnök lett a temesvári egyetemen, egy nagykárolyi vállalat mérnöke. Két kötete jelent meg, négy antológiában szerepel. Rendszeresen jelen van az erdélyi lapok művelődési oldalain.

  
AZ ÁLOM MŰTŐASZTALA 

az ég alján víg akvarell-tüzek 
 a folyók is odatapadnak a magassághoz 

 csillag -  csiklandó borzos füvek 
   lengnek pirkadó faághoz 
… zeng a lélek szárnycsapása 
 terjed a könny áradása 
 a fényben hidak könyökölnek 

…. apró lármák másznak szét 
  bekötik a hold szemét 
 sárban árkok hömpölyögnek 

….. csikorog az idő-szekér rúdját rágja két 
 tehén két tehén tornáci tánca 
 nyomot fröcsköl az éjszakába 

…… hallomások húrja peng a réten árválkodik a 
 csend  összegyűjtik harmatok 
 nyalogatják kuvaszok 

……. Minden napra jutna festék de lelegelik az 
 esték fehér szirmai karikáznak karmai 
 közt a valóságnak 

…….. csUPA CSUpa felébredés falak zománcán 
nyüszít a kés és belevág 
   és belevág 
abba ami rejtetten fáj……… 
csipke-ködbe megbújnak az álmok 
  

 

RÁ-LÁ-TÁ-SOK 

- sejtelmed nincs milyen amikor lágy rétek szalagja 
    megkötöz 
- a fákról leperegnek a MESSIÁSOK 
- lábujjadtól lassan torkodig simogatva fojt a rá 
    ébred-és 
- elcsobognak nótáink a szélben 
- kivárod míg ellép megannyi társad 
- fejszekoncertek az erdőn röpül a forgács 
   és hangjuk rápermetez 
  

 

LÁTÓ-HATÁR 

ásító ölelés ágya szivárvány gerincén bajnok túl- 
világ kapcsa 

csak lapozzuk feléd a színes esőket erezeted mint 
csapkodó villám itatódik át leveleinken 

bomlunk és hajlunk nyomaidban süppedő rejteked 
nagy kihívás 

rejtőzzünk rejtőzzünk már el egyszer poros árnyékod 
mögött 
amit a dombokról hátukra vesznek     a folyók - 

(1996)