PAIZS TIBOR

Albérletben
Szemek
Kristály
Átváltozások
Eddig
  

 (Sz. 1946, Palatka - Kolozsvár mellett) kereskedelmi szakiskola után a kolozsvári Babes-Bolyai egyetem gyógypedagógia szakán végzett. Volt elárusító, raktáros, segédtanító, ipari munkás, könyvterjesztő, ligopédus, később Szatmárnémetiben újságíró. Egy idő óta Magyarországon, Pest megyében él. Viszonylag szűkszavú költészete az erdélyi líra középnemzedékének egy sajátos hangja. A válogatás Tollbamondás c. (Kriterion, 1980) kötete alapján készült.

Albérletben

Már alszanak,
már mindent lehet. 
A gyér utcafény 
tüdődig átvilágít,
s a hangulat
oly engedelmesen módosul 
az ajtótól az ágyig.
 

Szemek

Ti szemek,
kulcslyukon ki-be járók, 
kiváncsi kukucskálók, 
milyen a ti szerelmetek? 

Ti szemek,
két sámáni látnok, 
örök-éhes falánkok, 

Ti szemek,
éber őrök,
fortyanó meszesgödrök, 
feszületszegek,

Ti szemek,
milyen a ti szerelmetek? 

Hunyó zsarátnok, 
izzó szenek,
milyen a ti szerelmetek, 
ti szemek?
 

Kristály

Foglalata látásom határa, 
térde, karja, észjárása 
írisz keretébe zárva.

Nézem, 
hogy hull a fény e testre, 
forgatom,
mert forgandó, akár a szerencse, 
hol éber éjbe veszve nyeli fényem 
hol oldott-puhán ingerel,
hol ércesen lép a keretbe, 
hol omló vágyam nyeli el, 
hol bennem rajong,
hol rajtam kívül vádol, 
van úgy, hogy vonz,
s úgy is, hogy taszít, 
de munkálható vagyok, 
s miként átalakul, 
menten átalakít.
 

Átváltozások

Végigéltem minden percedet 
szeretve téged s nem szeretve, 
éveken át s évszakok váltott 
derűjén, unalmán figyeltem, 
hogy javul s romlik a szerkezet, 
vesztemre és javamra 
örömbe-bajba csak veled,
s már a gondolatra, 
mely neked jelt adott, 
szerettelek és nem szerettelek.
 

Eddig

Eddig csak alig 
ismertem magam. 
Járt a szám,
egyhatvanra nőtt 
Rettegett Iván,
s csak azt mondtam egyre, 
hogy mit nem akarok.

Nem fedeztem fel semmit. 
A szándékok, az érvek, 
szintúgy a gesztusok
egy biccenésnyit nem értek. 
Mondataimat elkerülték, 
gondolataim elől kitértek.

Nem vetettem magot. 
Harminc esztendőm tejfelén 
csupa tenyészlégy csámcsogott, 
s még azt sem hitte igazán, 
hogy amin gyarapszik,
az az én tokám.