MÉSZELY JÓZSEF
 

Erdélyi tájolgások

 

   Sz. 1956, Sepsiköröspatak (Kovászna megye). A nagyenyedi Bethlen Gábor tanítóképzőt végezte, költői bemutatkozása 1976-ban volt a Brassói Lapokban és az Ifjúmunkásban. Szerepelt az Alapműveletek c. antológiában, önálló kötete az Útnyomok. Munkásságának külön vonulatát alkotja a gyermekirodalmi tevékenysége. Gyermekirodalmi mellékleteket, kiadványokat szerkeszt. Jelentős fordítói tevékenysége a jelenkori román lírából.

 

 

Erdélyi tájolgások

 

 

Árkos

 

Árkoson a mókusok

Rég nem agronómusok.

Akrobata mindahány,

Makkért ugrik fenn a fánn.

 

Bodok

 

Az Olt mellett pezseg Bodok,

Ásványvizet onnan hordok,

S míg a korsóm tele csobog

Dúdolok, mint aki boldog.

 

Borvás

 

Furcsa falu a bősz Borvás,

Ahány ebe, mind-mind bolhás.

Kergetik is önmagukat,

Kergén a lompos farkukat.

 

Borszék

 

Egyszer voltam Borszéken,

Bort mértek egy kis széken.

Ingyen adták, jól tették.

Vízzel megkeresztelték.

 

Berekszó

 

Szól a berek Berekszón,

Minden gallyon bársony trón.

Minden trónon madár ül,

Arany kürtöt köszörül.

 

 

Farcád

 

Farsangra menj Farcádra,

Álarcot ölts orcádra,

Mert ott a bált hat hétig,

Úgy táncolják csak végig.

 

Folt

 

Folton találsz foltot is,

Folt kínáló boltost is,

De nem nyit már a boltja,

Nem kelendő a foltja.

 

Holdmézes

 

Holdmézes fölött a hold

Egy nagy aranysárga folt.

Fénye csurog, mint a méz,

Hazanéz, ki reá néz.

 

Kökös

 

Főút mellett méláz Kökös,

Ahol van még szekér, ökrös.

Szól gazdája, mert nem dölyfös:

„Elférsz te is rajta, öcskös!"

 

Kisbogács

 

Kisbogácsi dombalja

Mi rotyog a bográcsban?

Ezer béka cubákja,

Két ácsnak a vacsorája.

 

Szépkenyerűszentmárton

 

Szépkenyerűszentmárton

Búbosul a dombháton,

Attól szép a kenyere,

Mert Márton megszentelte.

 

Sóvárad

 

Hej, Sóvárad, Sóvárad,

Mért van neked sóvárad?

Sóváradban sókirály,

Kinek szíve sókristály.

 

Párva

 

Párván egy árva pittypalatty,

Azt palattyolta: Merre vagy?

Így kesergett a párját várván.

Vajon úgy maradt-e árván?

 

Várorja

 

Téged is vár Várorja,

Hisz eltűnt a pap borja.

Segíts te is keresni,

Hogy ő tudjon misézni!

 

 

 

Erdélyi és csángó költők szerkeszti  Cseke Gábor, gondozza Andrassew Iván