HA TUDNÁM ÉN…

 

Tudnám ién a gereblével

Sillagakat leszedni,

Szeretném a szeretűmnek

Edzs ciérnára felfűzni.

 

Mind az ilvaszúkat: sziépend

Sorban údzs elrendezni,

Szeretűmnek vaszárnapra

Tiszta szűvvel átadni.

 

Elmenend misziére vélük

Sza: diélután táncolni,

Ösztefelí ű elmenend

Viélem kisit sziétálni.

 

Pukkanjanak a legiények,

Millen sziép a szeretűm,

Lúgjanak sillagok nyakán -

Ídzs szeretném, Teremtűm.

 

Isz sziép lenne a szeretőm,

Mind sillagok felett huld,

Örömiben ulyan lenne,

Mind drága fiényesz buld.

 

Gondolok ién szok mindenre,

Hiába születik remiény,

Ninsen száru a lábába,

Nins mivel menjen szegiény.

 

Adnék külsün ültű szárut,

Ez lenne edzs drága kins.

Honnét adzsak? ién isz szegiény,

Nekem boskorom isz nins.

 

(FORRÁS, Kecskemét, 2. évf. 1970 - F)

 

Szójegyzék:

boskor = bocskor

buld, bold = színes fejű gombostű (rom. bold)

edzs = egy

gereblével = gereblyével

ilvaszú = olvasó; apró űveggyöngy

külsün = kölcsön

misziére = misére

száru = saru

údzs = úgy

ültű = pár, teljes