Csángú imácság, melyket tanultam anyámtul és melyket montom,

mikor kicsi vultam, hányszor feküttem öste:

 

IMÁCSÁG

 

Add meg nekem Istenem

Minden nopi kenerem,

Ürezz meg te minden rossztul,

Minden baj-, minden gonosztul.

Adj szüléknek egissíget,

Kergesd el a betegsíget.

Házunkban mindig jó legyen,

Teljbe minden csak menen.

Őrangyalom, alíssz el

És hulnap regel küls fel,

Újból menen nekünk jól

Meddig a nop leszentül.

Amin!

 

(Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára - OSzK Fond 402/27)

 

Szójegyzék:

alíssz = altass

leszentül = lenyugszik, leáldozik (a Nap)

menen = megy, menjen

ürezz = őrizz