A BIOGRÁFIÁM

 

Moldovának szép tájaind születtem,

ős apáimnak a nelvit üresztem;

árvának én kis korámbul maradtam,

kulákaknak én napszámval arattam.

Szolga vultam életembe faluba,

migis öste szültűlgettem fonúba.

Feljártam a nogy világot kinerirt,

szerencse nem musulyagatt szigínirt;

sofér vultam valamikar országba,

de csak szolga gazdagaknál, mind hiába.

Művész lettem tévedisbül, nem kaland,

sok nogy művészt meghaladtam színpadand!

Élet kültűnek kiszített ingemet, -

errül nem míg lehet mondoni egyebet.

Kis korámbul kezdtem írni verseket,

álmaimban is faragtam rímeket,

versek meánt sokat szenvedtem, szenvedek,

zigazat ne ipp szeretik zenberek.

Paraszt vultam, bocskarakkal én jártam,

nyárond feltürkezve mezűnd kopáltam,

kovács vultam mind az apám foluba,

mekánikus, sokcar molnár molomba;

lakatas vultam a gyárban, de már ríg, -

vult a fejemend már elig mestersíg;

újságíru is már vultam, legínül,

de zegiszbül elmaradtam szigínül.

Vérseimet én nem írtam babirirt, -

mind a sziginy: minden nopi kenerirt.

Csőgyárba én máma lettem tüzelű,

munka nem vult, nem lesz soha szigyelű.

Azirt ínekelek tovább, írak is,

vérs nélkül én beteg vogyak, mind a kis

gyermek, mely csecset nem kop anyjátul, -

mindig néhány versvel jövek a gyártul.

Csak az a kár, hogy megvényültem, igazán!

“Hatvan esztendűt” Demeter visz hátánd!

Elhintesztem műveimet világba, -

elvitte szél, mind polivát (a) nyárba.

Szép verseket nem míg tudak írny már,

Kötötre nem vult szerencsém - ez nogy kár!

Tennap urak nem szerettik művemet,

mért a szemik közi vágtam igazat, -

máma, jobbon menen dolgom, jobbon áll:

verseimet leközölik rádiónál,

télévizornál is jártam, versemvel, -

nyomorult kültű vinsígre jobban él. (...)

 

1971

(Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára - OSzK Fond 402/277)

 

Szójegyzék:

szültül = furulyál

kinerirt = kenyérért

meánt = miatt

mekánikus = gépész (rom. mecanic)

míg = még

polivát = polyvát

sofér = sofőr, autóvezető (rom. şofer)

szigínirt = szegényért