GERGELY EDIT

Patt
Három haiku
Esetlegek 

(sz. 1974, Gyergyószentmiklós) bölcsészetet végzett Kolozsváron, színészettel és képzőművészettel is próbálkozott. A gyergyói helyi televíziónál dolgozik. 1994-ben tűnt fel a Romániai Magyar Szó meghirdette Előszoba pályázaton. Túl van már első kötetén, hangvétele az erdélyi posztmodern költői áramlat egyik lehetséges tünetegyüttesét hordozza magán.

 
Patt
(Anyunak)

s így loholunk el egymás mellett
párhuzamos büszkeségünk
befele sikolt
magunkba ráncolt
közlőcsatornáink eldugultak
ágyaink asztmás zegzugaiból
kapkodunk szeretet után
egymást vágyva
és egymásra várva
hogy kimondjuk a kimondhatatlant

talán a szavakon túl
létezik iker-állapot
egyazon burokban megtűrni
a nyerve veszítőt
és veszítve nyerőt

vala
hol
vala
min
túl______________
-------------talán.


Három haiku

egy: Tavasz

    magamba varrjam
    a táj nyíló sebeit
    vagy vice versa

kettő: Frame

    vagyok -  őzekkel
    titkon megszelidített
    öngyilkosjelölt

három: Nélküled

    minden éjjelen
    ölelkező rímeken
    billegek bill bill


Esetlegek

1

A macskát Mauglinak hívják

én egy  kicsit spicces vagyok

Nagyenka szajha

nem tudom lépést
tartasz-e az eseményekkel
az emlékirataimat írom

afféle ködös erjedés
fel-felvillanó képek
ezek a meztelen ádámok
és évák mintha
kaptafára készülnének

NYUGODTABB ÉS TÁRGYILAGOSABB
SZEMBENÉZÉST ALIGHA
FESTETT MÉG VALAKI
CSAK HALÁLOM

után publikálhatják de
csak akkor ha a kiadónak
egyetlen sort sem kell
kihúznia belőle

NEM SOKAN VAGYUNK AKIK
A PERIFÉRIÁK  IRODALMÁNAK EZT
A MODERNTELENSÉGÉT
ÉRTÉKNEK TARTJUK

(A TÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK A KOR TERMÉKEI
EGY KISSÉ TARTOK ETTŐL A CEREMÓNIÁTÓL.)


2.

MIURUNK ÚJBÓL TÜRELMETLENSÉGRE INT

VALAKI NYILVÁN HAZUDOTT NEKI
MAMA

A TARTOZÁS SZÓ NEM TETSZIK NEKI
ezen a témán vég nélkül
elpörlekedhetnénk

NEM EMELÜNK FEL SEMMIT
ÁTLÉPÜNK RAJTAM TERMÉSZETES
ÁLLAPOTOM A KIMERÜLTSÉG
ÁM AKINEK SIKERÜLT HALÁLOS
ÁGYÁN EGY KOMÉDIÁT MEGÍRNIA
ANNAK MINDEN SIKERÜLT


3

az emlékirataimat írom
létezésem megint
lehetségesnek látszik

DE TOVÁBB IS MEHETÜNK

a magánerkölcs krónikája

HA MEGÖLJÜK AZOKAT
AKIK SZERETNEK BENNÜNKET MIT TESZÜNK
ELLENSÉGEINKKEL
A LÉNYEG
AZONOS

nem azt a verset
írjuk meg
amelyiket akarjuk


4.

EGY NŐ ELMOSOLYODIK
ÉS MÁRIS MEGTORPANOK

a küszöbönálló magyarázkodás
esetleg aggasztó kissé

TŰNJ EL NE IS MUTATKOZZ
APÁD HALÁLA LESZEL

(A HÁZ CSENDJÉT SENKI
SEM ZAVARHATJA MEG)

VÁSOTT KESKENY ABROSZON
KÍNOS GONDOLATOK

A DERÉK APÁT
POCAKJÁT
TEREGETI AZ ASZTALKENDŐN

AKÁRHA-HA
NS VON MARÉES
IS MEGFESTHETTE VOLNA

5.

MINTHA AZT MÁR TANULTAM VOLNA
HOGY FÉLSZÁRNYÚ MADÁR MÉG SOSE
RÖPÜLT

AZ INDIÁN LÉLEGZETVÉTELE
MINT A SZIKLÁS PARTRÓL
LEHÚZÓDÓ TENGER SZISZEGÉSE

NEM NYÚLHATSZ HOZZÁ
A TÖRVÉNY TILTJA

GYEPES SZELÍD LANKÁS FÉNYES
SZŐRŰ CSIKÓK HENTEREGNEK

mi ez a néhai pompa itt

AZ APÁM FÉLMŰVELT
(KESKENY FÜVES ÖSVÉNYEKKEL)
HATÁROLT
(SŰRŰ SÍROK KÖZÖTT LAKIK
A BÁR AZONBAN ÜRES)


6. 

BOCSÁNAT
MINDNEKI TUDJA RÓLAM
HOGY ÚRIEMBER VAGYOK

A DERÉK ESETLEG A POCAKJÁT
TEREGETI AZ ASZTALKENDŐN

FÁK ALATTI PADOKON TOP
RONGYOS CSAVARGÓK ALSZANAK
NYUGODT
SORS NÉLKÜLI EMBEREK
TÉNFEREGNEK AZ UTCÁN
MINDEN JEL ERRE MUTAT

életem hideg
nedves és március


7.

AZTÁN ELJÖTT A TAVASZ
FÜSTÖS RAGYOGÁSBAN ÉS
FÉLHOMÁLYBAN FAKÓN S MÁR
FÉLELMETESEN VILLOGOTT
TITOKZATOSAN ÖSSZEFÜGGŐ
TÖRTÉNETEKKEL

hallgattam és édes bánattal
irigyeltem valamit
AZTÁN ELTELT EGY HÉT
MÉG EGY HÉT EGY HÓNAP

GITTSZÍNŰ ARCOM OLYAN MÉLY
RÁNCOK BARÁZDÁLJÁK MINTHA
KÉSZAKARVA VÁJTAM VOLNA KI

ERESSZ ERESSZ SZELEBURDI
jól tudom ki vagy


8

EZÉRT AZ UTOLSÓ KALANDOMÉRT
NAGY ÁRAT KELL FIZETNEM
LÁTOD KEDVESEM
EGY KISPOLGÁRI ASSZONYKÁVAL
JOBBAN JÁRTÁL VOLNA
MINT EGY SZÍNÉSZNŐVEL

(EZT A HASÍTÓ ÉLVEZETET
NEM TUDTAM MEGTAGADNI
ÖNMAGAMTÓL)

VALAMI BARNA CSUHA VAN RAJTAM
(AZ ÉG MEGTAKARÍTOTTA ÍGÉRETÉT)

megpirongatom magam amiért
felültem hókuszpókuszainak

SZÓLJON KEDVES URAM HOGY
BOCSÁSSANAK BE ÖNHÖZ EGY
SZERÉNY REMETÉT AKI A SIVATAGBÓL
JÖN ÉS HÁZRÓL HÁZRA JÁR GYŰJTENI
EGY TÁVOLI KEGYHELY ÚJRAÉPÍTÉSÉRE

ez az én pazarlásaimnak titka

LÁTOD ILYEN EMBERNEK
MUTATTÁL AJTÓT


9

AZ ATYA VÁR RÁM
AZ ATYA NEM FELED
KEZETT MEG RÓLAM

EGY KIS KALANDOM VOLT VELE
AZTÁN KÖTÖTTÜNK BARÁTSÁGOT

minden jel erre mutat

(VAGYIS MEGHALT)

A KÜSZÖBÖNÁLLÓ MAGYARÁZKODÁS
MINDENESETRE AGGASZTÓ KISSÉ
CSAK A GYŰLÖLET KÖLCSÖNÖZ
HOZZÁ NÉMI LENDÜLETET

egykettőre megvagyunk vele
potomság
:A KURVÁKNAK KAMPEC
A VERSEK MAGUKRA MARADTAK