FÁBRI SÁNDOR

Jelentés
Csöpögő fagylalttal
Költő a klinikán
Téli rege
Nyúlfejű nyúl
A köszörűs bókja
Lement a nap
Nem lenne szép
Gyújtózsinór
Keresztrím
Jó lenne
Még egyszer
Le tudnám fújni
El vagyok szeszve
Falvédő-vers

A fiatal költő a történelmi Máramarosban, Máramarosszigeten él, a helybeli szellemi élet egyik pezsdítője. Epigrammába oltott groteszkjei sajátos színfoltot jelentenek az erdélyi költészetben. Nagyon kevés szóval maximális hatást elérni - ez stíluseszménye. Versei rendszeresen a bukaresti Romániai Magyar Szóban jelennek meg.

   

 Jelentés

Az írógépen megy egy légy.
A pontos idő: negyed négy.


Csöpögő fagylalttal

Csöpögő fagylalttal rohant egy úr.
Minden mulandó, mire nap fénye hull.


Költő a klinikán

Doktor úr, egy kérdésre felelne?
Csont és Bőr végzetes szerelme
dúl bennem, ugye?


Téli rege

Megfagytam volna, ha az angyal
nem száll le rám mennyei langgyal,
mondván: "E két dolog nem összeillő,
márminthogy szeszkazán és hívő."


Nyúlfejű nyúl

Nyúlfejű nyulat láttam az éjjel,
mondom a bárban, de nem hiszik.
"Lát, lát az ember, pláné, ha iszik!"


A köszörűs bókja

Asszonyom, ön gyönyörű.
Mint szikra és köszörű.
Nincs kegyednél gyönyörűbb,
se szikrább, se köszörűbb.


Lement a nap

Lement a nap. Volt ilyen, nem egy.
Egyszer majd a szívem is lemegy.
Leszend a földé.
Nem jön fel többé.


Nem lenne szép

Friss hulla volt, viszketett a talpa.
"Most hogy vakarjam, hisz' meg vagyok halva?
Nem lenne szép, ha egy hulla
csak úgy a talpához nyúlna."


Gyújtózsinór

Néha jön, hogy elégessek minden ócska holmit.
A nagyapám bakancsait nem dobnám a tűzbe:
frontról hozott gyújtózsinór van azokba fűzve.


Keresztrím

írni
I.N.R.I.


Jó lenne

Amint látod, tábornokom,
az életharc tart még.
Jó lenne, ha naptöltényből
pár tárral még kapnék.


Még egyszer

Szeretnék még egyszer
lemászni a kútba,
hogy fuldokló arcomról
leigyam a vizet,
de be van már tömve
az a kút,
arcom is rég
vízbe fúlt.


Le tudnám fújni

Megszabadult a tüdőm a folttól.
Le tudnám fújni a port a Holdról.


El vagyok szeszve

Még fiatal melós voltam.
Piát hoztak, megkóstoltam.
Azóta érte ég a szívem.
El vagyok szeszve, azt hiszem.


Falvédő-vers

Törvény: a szerelemnek
egyszer el kell múlnia.
Miért ásítasz, Rómeó?
Mert már unlak, Júlia.